Hyvinvoinnin ja terveyden peruspilari on hyvä arki. Siihen kuuluvat riittävä uni, tasapainoinen ruokavalio, hyvät ihmissuhteet ja mielekäs tekeminen. Terve ja hyvinvoiva ihminen levittää hyvää mieltä myös ympärilleen.


Hakeutuminen terveydenhoitoon

Kouluikäisten terveydestä huolehtii kouluterveydenhuolto. Se on oppilaalle maksutonta ja terveydenhoitajan toimitilat sijaitsevat yleensä joko koulurakennuksessa tai sen välittömässä läheisyydessä. Terveydenhoitajan luokse voi hakeutua, jos esimerkiksi välitunnilla loukkaa jalkansa tai jokin asia omassa terveydentilassa huolettaa. Hänen kanssaan voi keskustella myös huolista ja mieltä painavista asioista.

Peruskoulun aikana kaikille oppilaille järjestetään kolme terveystarkastusta. Ensimmäinen niistä on ekaluokkalaisille tarkoitettu, seuraava viidesluokkalaisille ja kolmas kahdeksasluokkalaisille. Niiden tarkoitus on kartoittaa oppilaan vointia kokonaisuudessaan.


Peruskoulun jälkeen opiskelijan terveydentilasta huolehtii opiskelijaterveydenhuolto. Sen tehtävänä on järjestää terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, joihin sisältyvät mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien varhainen toteaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaus sekä seksuaaliterveyttä edistävät palvelut ja suun terveydenhuollon palvelut. Opiskelijaterveydenhuolto järjestetään joko oppilaitoksen yhteydessä tai keskitetyssä toimipisteessä. Yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuoltopalvelut järjestää yleensä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS.

Joskus sairastuminen iskee silloin, kun kouluterveydenhoitaja ei ole paikalla tai opiskelijaterveydenhuolto on kiinni. Tällöin oikea osoite on terveyskeskus, joka on kunnan järjestämä terveyspalvelu. Suurimmissa kunnissa on useita terveysasemia. Tällöin kannattaa selvittää esimerkiksi kunnan terveydenhuollon nettisivuilta, minkä yksikön hoidon piiriin kuuluu. Terveysasemaa on myös mahdollista vaihtaa, jos haluaa mieluummin käydä jossakin toisessa yksikössä.

Terveysasemien ollessa suljettuna palvelee päivystys. Hätätapauksissa tulee aina soittaa yleiseen hälytysnumeroon 112.

Terveyspalveluja on tarjolla myös yksityisesti. Yksityisten terveyspalvelujen hoitoon pääsee yleensä nopeasti, mutta hinnat ovat korkeammat kuin julkisella puolella, eikä yksityisiä palveluja ole kaikilla paikkakunnilla.

mielenterveyden sacramento ca viagra Rite tuki uusi reseptiä kuponki