Sastamalan nuoret -sivusto tarjoaa monipuolista tietoa elämän eri vaiheisiin. Löydä tekemisen paikat ja harrastukset kotikunnastasi.


Sastamalan nuorisopalvelut

Nuorisotoimen tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistumista, sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Nuorisopalvelut järjestää monipuolista toimintaa nuorille. Toimintamuotoja ovat mm. nuorisotiloilla tapahtuva avointen ovien toiminta, leiritoiminta, tapahtumat, matkat ja retket. Nuorisopalvelut tekee tiivistä yhteistyötä mm. koulun ja 3. sektorin toimijoiden kanssa. Nuorisotyötä tehdään kasvatuksellisella otteella missä nuorten hyvinvointi on etusijalla. Myös nuorten osallisuus on Sastamalassa tärkeässä roolissa. Nuorten osallisuuteen kuuluvat monenlaiset nuorten vaikuttamiskanavat: nuorisovaltuusto, huippukokoukset, ja foorumit mukaanlukien nuorten osallistuminen kaikkeen päätöksentekoon luottamuselimien kautta missä nuorilla on läsnä- ja puheoikeus. Oppilaskunta toimii jokaisessa Sastamalan koulussa. 

Sastamalan nuorisotyötä ohjaavat seuraavat arvot:

"Lapsen etu, oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys, aito läsnäolo, luottamus, kasvatuksellisuus, päihteettömyys!"

mielenterveyden sacramento ca viagra Rite tuki uusi reseptiä kuponki