Osallisuus ja vaikuttaminen

Osallisuus ja aktiivinen kansalaisuus lapsilla ja nuorilla tarkoittaa vaikuttamista arjen valintoihin sekä heitä itseään koskeviin päätöksiin. Osallisuus ei tarkoita niinkään toimintaa tai osallistumista vaan lapsen ja nuoren kuulluksi ja huomatuksi tulemista lapsen lähtökohdista käsin, ikävaiheen mahdollistamalla tavalla.

Sastamalan kaupunkistrategian menestystekijöihin on lasten ja nuorten Sastamala -kohdalle kirjattu tavoitteeksi kehittää lasten ja nuorten aitoa osallisuutta huomioiden heidän omat lähtökohtansa.

Vaikuttaminen

Sastamalassa toimii aktiivisesti nuorisovaaleilla valittu 26 jäseninen nuorisovaltuusto sekä nuorisovaltuutetuista koottu 11 jäseninen nuorisohallitus. Lue lisää toiminnasta nuorisovaltuuston kotisivuilta www.sastamalannuoret.fi tai tutustu heidän toimintaansa Sastamalan nuorisovaltuuston facebook-sivun kautta.

Sastamalan nuoret pääsivät vastaamaan Vapaa-aikakyselyyn vuodenvaihteessa 2011-2012. Uusi vapaa-aikakysely toteutetaan yhdessä liikuntapalveluiden kanssa joulukuussa 2013 ja tuloksia saamme tammi-helmikuussa 2014. Tuloksia tullaan käyttämään mm. nuorisotyön kehittämisessä. Nuorisotilakysely tehdään jokaisella nuorisotilalla vuosittain. Seuraavan kerran keväällä 2015.

Sastamalan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma

Sastamalan kaupungissa on laadittu lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma, jonka tarkoituksena on laaja-alainen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja kehittäminen. Sastamalan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2010-2014 löytyy tästä. Ohjelman taustaselvitys löytyy kokonaisuudessaan tästä.

Osallisuuden polku

Lasten osallisuus ja vaikuttaminen alkaa jo päiväkodeissa, jatkuen ala- ja yläkoluissa sekä 2. asteen oppilaitoksissa mm. oppilaskuntatoiminnan muodossa. Nuorisopalvelut tarjoavat lapsille ja nuorille niin ikään osallisuuden ja vaikuttamisen eri kanavia.

Päiväkotiosallisuus

Sastamalassa lapset pääsevät vaikuttamaan monipuolisesti omiin asioihinsa ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Vaikuttamis- ja kuulemiskeinoja Sastamalan päiväkodeissa näkyväksi tuo selvitys Lasten vaikuttamis- ja kuulemisjärjestelmät Sastamalan päiväkodeissa - päiväkotiosallisuus.

mielenterveyden sacramento ca viagra Rite tuki uusi reseptiä kuponki