Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet

Osallisuus on mahdollisuutta vaikuttaa ja osallistua omaan elämään liittyviin asioihin sekä luoda omaa kulttuuriaan. Osallisuutta kehittämällä tuetaan hyvää oppimista, ihmiseksi ja vastuulliseksi aikuiseksi kasvamista. Sastamalassa on keskitytty lisäämään lasten ja nuorten osallisuutta tarjoamalla heille aitoja vaikutus mahdollisuuksia järjestämällä esimerkiksi lasten- ja nuorten huippukokouksia, vaalipaneeleita ja foorumeita. Sastamalassa on toimivat nuorisohallitus, nuorisovaltuusto ja oppilaskunnat, jotka yhdessä muodostavat kaupungin lasten- ja nuorten osallisuusrakenteen.  

Oppilaskuntaosallisuus

Oppilaskunta toimii kaikissa Sastamalan kaupungin perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitoksissa. Oppilaskuntatoiminnalla pyritään vahvistamaan oppilaiden osallisuutta osana koulua ja ympäröivää yhteiskuntaa. Oppilaskuntatoiminnan avulla koulun oppilailla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa koulun toimintaan, saada kokemusta vastuun kantamisesta sekä harjoitella päätöksentekotaitoja. Koulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat ja jokaiselta luokalta valitaan vähintään yksi edustaja edustamaan luokkaansa oppilaskunnan edustajiston ja/tai hallituksen kokouksissa. Luokkaedustajista valitaan oppilaskunnan edustajisto ja/tai hallitus, joka toimii tehtäväänsä valitun ohjaavan opettajan ohjauksessa. Oppilaskuntatoiminta on kiinteä osa koulun toimintaa, jota toteutetaan koulupäivän aikana. Oppilaskuntatoiminnan koordinoinnista vastaa yhteisökasvatuksen ohjaava opettaja yhteistyössä vastaavan nuorisotyöntekijän kanssa.

Sastamalan nuoret tahtovat Satosen, Nurmisen ja Asikaisen eduskuntaan

Sastamalassa järjestettiin huhtikuun alussa eduskuntavaalipaneelit yläkoulalaisille ja toisen asteen opiskelijoille. Panelisteiksi oli pyydetty Sastamalan omat ehdokkaat ja koulujen opiskelijat olivat laatineet panelisteille kiperät kysymykset.

Paneelien jälkeen kouluilla pidettiin Nuorisovaalit. Sastamalassa vaalit pidettiin Sylvään koululla, Äetsän koululla ja Vammalan lukiolla sekä Mouhijärven Yhteiskoululla. Myös Sarkia-lukiossa äänestettiin, mutta äänestysmäärät jäivät niin pieneksi, että vaalisalaisuuden säilyttämiseksi tuloksia ei julkaista koulun ulkopuolella. Vaaleissa annettiin yhteensä 325 ääntä, hylättyjä ääniä oli 26. Sastamalassa nuorisovaalien tuloksissa paikallisuus oli valttia, jos nuoret saisivat päättää kunnan omat ehdokkaat menisivät läpi. Eniten ääniä saivat Pertti Hakanen (39 ääntä), hyvänä kakkosena tuli Ilmari Nurminen (38 ääntä) ja kolmanneksi ylsi Lotta Asikainen (33 ääntä). Myös Sastamalan muut ehdokkaat saivat hyvin ääniä:  Arto Satonen, (23 ääntä), Julius Sarisalmi (22 ääntä) Repe Mäensivu (19 ääntä), Pirjo Raunio (16 ääntä) ja Pekka Haavisto (11 ääntä).

Nuorisovaalien 2015 tulokset löytyvät täältä.

mielenterveyden sacramento ca viagra Rite tuki uusi reseptiä kuponki