Sastamalan nuoret -sivusto tarjoaa monipuolista tietoa elämän eri vaiheisiin. Löydä tekemisen paikat ja harrastukset kotikunnastasi.


Opiskelu kannattaa

Suomessa on mahdollisuus kouluttautua monin eri tavoin. Uusien asioiden opiskelu ja oppiminen kannattaa läpi elämän - aina voi oppia uutta! Jokainen rakentaa loppupeleissä itsenäisesti oman oppimispolkunsa ja kouluttautuu valitsemalleen alalle. Vaihtoehdoista on silti hyvä tietää. 

Peruskoulun jälkeen on mahdollista pyrkiä opiskelemaan lukioon tai ammatillisiin oppilaitoksiin. Yksi varteenotettava vaihtoehto voi olla ammatin hankkiminen oppisopimuskoulutuksella. Myös lukuisat kansanopistot ympäri Suomea tarjoavat vaihtoehtoja opiskeluun. Monet niistä ovat sisäoppilaitoksia eli opiskelu ja asuminen tapahtuvat samassa paikassa. Tietenkin uusia asioita voi opiskella myös ilman tutkintoon tähtäävää tavoitetta. Hyviä paikkoja tällaiseen kurssimuotoiseen opiskeluun ovat työväenopistot ja kansalaisopistot. Opistojen kursseille ilmoittaudutaan yleensä erikseen syksy- ja kevätkaudeksi, joten kannattaa seurailla opistojen omaa ilmoittelua.

Oppivelvollisuus

Suomessa vallitsee lakiin perustuva oppivelvollisuus. Tällä tarkoitetaan sitä, että jokaisen lapsen on suoritettava peruskoulu, tai muilla keinoin hankittava perusopetusta vastaavat tiedot. Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän, ja päättyy peruskoulun oppimäärän todistettuun suorittamiseen tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut kymmenen vuotta. Suomalainen peruskoulu on tunnettu maailmalla. Suomessa lähes kaikki lapset saavat peruskoulun päättötodistuksen. Vastuu lapsen koulunkäynnistä on huoltajalla, jonka tulee huolehtia siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritetuksi. Jos huoltaja ei hoida tehtäväänsä, hänet voidaan tuomita jopa sakkoihin.

Oppivelvollisuuden voi suorittaa myös käymättä varsinaista koulua, sillä Suomessa ei ole koulupakkoa.

Perusopetuksen järjestää kunta. Kunta myös osoittaa oppivelvolliselle koulun, jossa hänen tulee käydä. Koulua on joissakin tapauksissa mahdollista vaihtaa, mutta automaattista oikeutta koulunvaihtoon ei ole, ellei syynä ole esimerkiksi perheen muutto. Tässä tapauksessa koulu saattaa vaihtua.

Oppivelvollisuuden voi suorittaa myös käymättä varsinaista koulua, sillä Suomessa ei ole koulupakkoa. Oppivelvollisuuden sisältö on joka tapauksessa suoritettava, huolimatta opiskelutavasta. Oppimäärän voi suorittaa esimerkiksi kotiopetuksena. Tällöin huoltajalla on vastuu opetuksen järjestämisestä ja oppimateriaalin hankinnasta. Kotiopetuksessa opiskeleva ei ole myöskään oikeutettu maksuttomaan kouluruokailuun, kouluterveydenhuoltoon tai muihin etuuksiin, joita kunta peruskoulun opiskelijoille tarjoaa.

Toisinaan perhe muuttaa ulkomaille lasten ollessa vielä peruskouluiässä. Vanhempien on tällöinkin huolehdittava lasten opinnoista. Ulkomailla on paikasta riippuen valittavissa esimerkiksi paikallinen koulu, kansainvälinen koulu, ulkomailla toimiva suomalainen peruskoulu tai kotiopetus.

mielenterveyden sacramento ca viagra Rite tuki uusi reseptiä kuponki