Sastamalan nuoret -sivusto tarjoaa monipuolista tietoa elämän eri vaiheisiin. Löydä tekemisen paikat ja harrastukset kotikunnastasi.


Rahat tiukilla?

Jos omat rahat eivät riitä kattamaan normaalielämän peruskuluja, kannattaa selvittää, onko oikeutettu saamaan tukea. Suomessa on mahdollista saada tukea esimerkiksi työttömyyden yllättäessä, opiskelijalle, lapsiperheelle tai vakavasti sairastuneelle. Osa tuista on automaattisia, osa tarveharkintaisia. Esimerkiksi lapsilisä maksetaan automaattisesti hakemisen jälkeen, kun taas toimeentulotuki myönnetään vain, jos todetaan, etteivät tuen hakijan varat riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin.

Asumiskuluihin voi saada apua Kelasta. Tuen saamiseen vaikuttavat muun muassa asunnossa asuvien lukumäärä, tulot, menot, omaisuus ja asunnon koko sekä muut ominaisuudet. Asumistukea voivat saada pienituloiset, työttömät, eläkeläiset, opiskelijat ja varusmiesten puolisot ja lapset.

Kun on tullut hyväksytyksi oppilaitokseen ja tarkoitus on opiskella päätoimisesti, opiskelua varten on olemassa useita tukijärjestelmiä. Näin taataan jokaisen mahdollisuus saada koulutusta, riippumatta perhetaustasta tai omasta varallisuudesta. Päätoiminen opiskelija on oikeutettu yleensä opintorahaan, asumislisään ja valtion takaamaan opintolainaan. Työssä olevat aikuiset voivat hakea esimerkiksi aikuiskoulutustukea. Opiskelua tukevat myös monet säätiöt ja järjestöt apurahoin ja stipendein.

Työttömyys?

Jos jäät työttömäksi, selvitä nopeasti, mihin tukiin olet oikeutettu. Työttömyysturvan edellytyksenä on, että työtön on työmarkkinoiden käytettävissä. Työttömyysturvaa haetaan heti sen jälkeen, kun on ilmoittauduttu työnhakijaksi Työ- ja elinkeinotoimistoon. Tukinimikkeitä ovat työmarkkinatuki, peruspäiväraha ja ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha. Kela auttaa selvittämään, mihin tukeen työtön on oikeutettu.

Viimesijainen toimeentuloturvan muoto on toimeentulotuki. Tukea saa yleensä vain kuukaudeksi kerrallaan ja sitä maksetaan se määrä, jolla asiakkaan tukeen oikeuttavat menot ylittävät hänen tulonsa ja varansa. Tuen on tarkoitus olla väliaikaista ja parantaa niiden asemaa, jotka ovat yhteiskunnassa kaikista heikoimmassa asemassa. Toimeentulotukea haetaan kunnan sosiaalitoimistosta, jonka yhteystiedot löytyvät kunnan nettisivuilta.

Kiireellisissä tapauksissa tukea voi hakea myös tilapäisen oleskelukunnan sosiaalitoimistosta. Päätös toimeentulotuen saamisesta on saatava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen jättämisestä, kiireellisissä tapauksissa viimeistään seuraavana arkipäivänä.

mielenterveyden sacramento ca viagra Rite tuki uusi reseptiä kuponki