Sastamalan nuoret -sivusto tarjoaa monipuolista tietoa elämän eri vaiheisiin. Löydä tekemisen paikat ja harrastukset kotikunnastasi.


Työsuhde

Työsuhde syntyy, kun työnantaja ja työntekijä luovat työsopimuksen. Se kannattaa laatia aina kirjallisesti, mutta myös suullinen sopimus on pitävä. Joskus työtä edeltää enintään neljän kuukauden mittainen koeaika, mutta mikäli työn kesto on alle kahdeksan kuukautta, koeaika saa olla enintään puolet siitä. Koeajan aikana sopimus voidaan purkaa asiallisista syistä kumman tahansa osapuolen tahdosta.

Tehdystä työstä on saatava asianmukainen korvaus. Suomessa ei ole varsinaista minimipalkkaa eikä työsopimuslaki määrää maksettavan palkan suuruutta. Palkat määräytyvät yleensä alakohtaisten työehtosopimusten (TES) tai työsopimuslain yleissitovaa työehtosopimusta koskevan säännöksen mukaan.

Tehdystä työstä on saatava asianmukainen korvaus. Suomessa ei ole varsinaista minimipalkkaa eikä työsopimuslaki määrää maksettavan palkan suuruutta.

Jos toimialalla ei ole solmittu työehtosopimuksia, työntekijän palkka määräytyy työsopimuksessa sovitun mukaisesti. Jos työsopimusta laadittaessa ei ole sovittu palkasta, työntekijälle on työsopimuslain mukaan maksettava tekemästään työstä tavanomainen ja kohtuullinen palkka.

Mikäli työsopimuksessa ei ole määritelty työn keskeisiä ehtoja, on työntekijälle annettava asiasta kirjallinen selvitys ensimmäisen palkkakauden aikana. Selvityksestä on käytävä ilmi esimerkiksi alkamisajankohta, määräaikaisen työsopimuksen kesto ja määräaikaisuuden peruste, mahdollinen koeaika, työpaikan sijainti, pääasialliset työtehtävät sekä työaika. Työpaikan työturvallisuuteen liittyvät asiat tulee käsitellä selvästi, jotta vahingoilta vältyttäisiin.

Työsuhde tulee päättää asianmukaisesti. Mikäli kyse on määräaikaisesta työsopimuksesta, työsuhde päättyy ennalta sovittuna ajankohtana ilman erillistä irtisanomisaikaa. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus päätetään irtisanomalla. Työntekijä ei tarvitse erityistä perustetta irtisanoutumiselleen. Hänen on kuitenkin noudatettava irtisanomisaikaa. Mikäli työnantaja irtisanoo työsuhteen, hänellä tulee olla asiallinen ja painava syy. Pätevä perustelu ei ole esimerkiksi työntekijän sairastelu tai osallistuminen lakkoon. Työsuhteen päättyessä työntekijä on pyydettäessä oikeutettu saamaan työtodistuksen. Todistuksen antamatta jättäminen on rangaistava teko.

mielenterveyden sacramento ca viagra Rite tuki uusi reseptiä kuponki