Sastamalan nuoret -sivusto tarjoaa monipuolista tietoa elämän eri vaiheisiin. Löydä tekemisen paikat ja harrastukset kotikunnastasi.


Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelulla tarkoitetaan kaikkea sitä ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka tarkoituksena on estää ympäristön saastuminen ja säilyttää hyvä ympäristön tila. Ympäristötietoisuus koskee jokaista, ja suojelutyötä voivat tehdä kaikki. Velvollisuus huolehtia ympäristön tilasta on myös kunnilla ja valtioilla.

Ihminen elää jatkuvassa vuorovaikutuksessa luonnon kanssa ja siksi ympäristötietoisuuden lisääminen on tärkeää. Kun tunnemme oman ympäristömme, osaamme pitää sen monimuotoisuudesta parempaa huolta ja arvostaa sitä. Hyvä suhde luontoon tarjoaa elämyksiä ja kokemuksia. Ympäristönsuojelu alkaa omasta toiminnasta. Jokainen haluaa elää puhtaassa ympäristössä, joka alkaa heti omalta kotiportaalta. Siihen eivät kuulu maassa lojuvat roskat, rikotut pullot tai ojaan hylätyt rikkinäiset polkupyörät. Tärkeintä on huolehtia siitä, ettei omilla toimillaan aiheuta ympäristön roskaantumista.

On myös olemassa jätettä, jonka ei koskaan tule joutua luontoon. Esimerkiksi jo pieni määrä moottoriöljyä tekee luontoon jouduttuaan vakavia tuhoja pohjavedelle. Tällaisia jätteitä kutsutaan ongelmajätteiksi, jotka on hävitettävä erityisen tarkasti ohjeita noudattaen. Roska päivässä on liike, johon osallistuvat keräävät muilta maahan unohtuneita roskia. Jos jokainen suomalainen keräisi päivässä yhden roskan maasta, hitaasti mutta varmasti jokaisen koulu- tai työmatka alkaisi näyttää siistimmältä. Roska päivässä -liike toimii aina Australiasta Lappiin saakka, ja osallistumiseen riittää, että huolehtii päivittäin yhden roskan maasta asianmukaiseen keräysastiaan. Omalla käytöksellään voi myös toimia mallina muille.

Esimerkiksi jo pieni määrä moottoriöljyä tekee luontoon jouduttuaan vakavia tuhoja pohjavedelle.

Ympäristöä voi suojella myös tekemällä ympäristöä huomioivia ostoksia. Virallisia ympäristömerkkejä tuotteissa ovat Pohjoismainen ympäristömerkki, EU:n ympäristömerkki, EU:n energiamerkki ja viralliset luomumerkit. Niiden tavoitteena on, että kuluttajan olisi helpompi valita ympäristöä vähemmän kuormittavia tuotteita ja lisätä tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista. Mikäli mahdollista, kaupassa kannattaa käydä kävellen tai pyörällä ja ottaa mukaan oma ostoskassi, jotta muovipussia ei tarvitsisi ostaa. Hyllyistä kannattaa valita mukaansa elintarvikkeita, jotka on tuotettu mahdollisimman lähellä; ennemmin siis perunaa kuin riisiä. Jokainen ostos on pieni keino vaikuttaa.

Valtion tasolla keinoja ympäristönsuojeluun ovat lainsäädäntö, taloudellinen ohjaus kuten haitallisen toiminnan verotus, erilaiset vapaaehtoiset ohjauskeinot sekä ympäristötietoisuuden lisääminen. Ympäristönäkökulmat on huomioitava päätöksenteossa ja haittoja tulee ennaltaehkäistä ja minimoida.

mielenterveyden sacramento ca viagra Rite tuki uusi reseptiä kuponki